パチンコ アクア

VIGTIGT: NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR REPARATION ("AFTALE") UDGØR DIN AFTALE MED APPLE (SOM BESKREVET I AFSNITTET LANDEVARIATIONER, SPECIFICERET I HELE AFTALEN), OG DE GÆLDER FOR DIN ORDRE, HVIS SERVICEN LIGGER UDEN FOR VILKÅRENE FOR APPLES BEGRÆNSEDE GARANTI, EN APPLE-ADMINISTRERET UDVIDET SERVICEKONTRAKT ELLER DINE RETMÆSSIGE FORBRUGERRETTIGHEDER.


FORBRUGERLOVGIVNING: FOR FORBRUGERE, SOM ER OMFATTET AF FORBRUGERBESKYTTELSESRET OG -REGLER I DERES OPHOLDSLAND, ER BEFØJELSERNE I DENNE AFTALE ET TILLÆG TIL ALLE RETTIGHEDERNE OG BEFØJELSERNE I DEN PÅGÆLDENDE FORBRUGERBESKYTTELSESLOVGIVNING OG DE PÅGÆLDENDE FORBRUGERBESKYTTELSESREGLER, OG DU BØR KONSULTERE BORGERRÅDGIVNINGSTJENESTEN I DIT BOPÆLSLAND FOR AT FÅ FLERE OPLYSNINGER OM DISSE RETTIGHEDER.


 1. Services og produkter.

1.1 Services. I forbindelse med serviceordrer yder 戦国 カグラ スロット service på dit 戦国 カグラ スロット-produkt som beskrevet og til den angivne pris, medmindre priserne er blevet ændret med dit forudgående mundtlige eller skriftlige samtykke. Medmindre andet fremgår, udfører 戦国 カグラ スロット reparations- eller udskiftningsservice til udbedring af fejl i et produkts materialer eller udførelse. Der udføres ikke service i forbindelse med fejl, der opstår som følge af fejl i eller inkompatibel software eller data, der er gemt på eller optaget på dit produkt. 戦国 カグラ スロット forbeholder sig ret til at installere systemsoftwareopdateringer som en del af servicen med henblik på at forhindre, at 戦国 カグラ スロット-produktet gendanner tidligere versioner af systemsoftwaren. Programmer fra tredjepart, der er installeret på dit 戦国 カグラ スロット-produkt, er muligvis ikke kompatible eller funktionsdygtige sammen med dit 戦国 カグラ スロット-produkt efter systemsoftwareopdateringen.


1.2 Dataoverførselsservices. Hvis dit Mac-produkt fra 戦国 カグラ スロット kan lagre softwareprogrammer, data eller andre oplysninger ("data"), kan 戦国 カグラ スロット forsøge at overføre de pågældende data til en erstatningsenhed. Der er mulighed for, at data kan gå tabt under service. Hvis det sker, er 戦国 カグラ スロット ikke ansvarlig for eventuelle tab af data.


a. Som en del af dataoverførselsservicen vil 戦国 カグラ スロット, uanset om 戦国 カグラ スロット kan overføre data fra den oprindelige enhed til erstatningsenheden, slette data på den oprindelige enhed. Du skal bibeholde en separat sikkerhedskopi af indholdet af dataene på din enhed, slette alle personlige oplysninger, som du ønsker at beskytte, og deaktivere alle sikkerhedsadgangskoder. Der er mulighed for, at data vil gå tabt, blive erstattet eller omformateret under service. I et sådant tilfælde er 戦国 カグラ スロット og dennes agenter ikke ansvarlige for eventuelle tab af softwareprogrammer, data eller andre oplysninger på enheden.


b. Dataoverførselsservice omfatter overførsel af data direkte fra den oprindelige enhed til erstatningsenheden eller en ekstern enhed til datalagring leveret af dig. 戦国 カグラ スロット overfører ikke data til et datalagringssystem eller datalager, der ejes af 戦国 カグラ スロット eller af tredjepart, og opbevarer ikke en kopi af dataene som en del af nogen dataoverførselstjeneste.


1.3 Reservedele og arbejdskraft. 戦国 カグラ スロット stiller både reservedele og arbejdskraft til rådighed, men du kan blive bedt om selv at udskifte visse dele, som er lette at installere, som beskrevet nedenfor. Når der foretages service på dit produkt, kan 戦国 カグラ スロット bruge dele eller produkter, der består af nye og/eller tidligere brugte originale 戦国 カグラ スロット-dele, som er blevet testet, og som opfylder 戦国 カグラ スロットs krav til funktionalitet og er underlagt gældende love. 戦国 カグラ スロット beholder den reservedel eller det produkt, der udskiftes under service, og tager ejerskab deraf, og den nye/renoverede reservedel eller det nye/renoverede produkt tilhører dig. Udskiftede reservedele og produkter kan generelt repareres og kan udskiftes eller repareres af 戦国 カグラ スロット mod gebyr. 戦国 カグラ スロット må bruge 戦国 カグラ スロット-produkter eller reservedele til service, der kommer fra et andet land end det land, som 戦国 カグラ スロット-produktet eller de originale dele blev købt i. Hvis gældende lovgivning kræver, at 戦国 カグラ スロット returnerer et udskiftet element til dig, hvis du har bedt om det, accepterer du, at du vil betale 戦国 カグラ スロット detailprisen på udskiftningselementet og fragten deraf.


1.4 Servicemuligheder. 戦国 カグラ スロット leverer service via én af følgende metoder og vælger, underlagt gældende love, den pågældende metode på baggrund af forholdene, særligt den type 戦国 カグラ スロット-produkt, der skal udføres service på:


A Gør det selv-reservedelsservice (DIY). Gør det selv-reservedelsservice giver dig mulighed for selv at yde service på dit produkt. Hvis 戦国 カグラ スロット beslutter, at du er berettiget til gør det selv-reservedelsservice, får du tilsendt en reservedel til dit 戦国 カグラ スロット-produkt fra 戦国 カグラ スロット. Du får tilsendt reservedelen sammen med instruktioner om installation og eventuelle krav om returnering af den udskiftede del. I forbindelse med gør det selv-reservedelsservice, der kræver returnering af den udskiftede del, skal du angive kreditkortoplysninger for at sikre returneringen af den udskiftede del. Alle udskiftede dele, der skal returneres, skal returneres til 戦国 カグラ スロット senest ti (10) dage fra den dato, hvor 戦国 カグラ スロット sendte reservedelen til dig ("returperiode"). Hvis du (i) ikke returnerer den udskiftede del som angivet inden for returperioden, eller hvis (ii) den udskiftede del ikke er berettiget til service pga. en serviceudelukkelse, som beskrevet nedenfor, skal du betale det beløb, der blev indgået aftale om på det tidspunkt, hvor servicen blev bestilt. Hvis 戦国 カグラ スロット ikke kræver, at en udskiftet del returneres, får du tilsendt en reservedel eller et udskiftningsprodukt fra 戦国 カグラ スロット sammen med instruktioner om installation og eventuelle krav om bortskaffelse af det udskiftede element. 戦国 カグラ スロット er ikke ansvarlig for lønomkostninger i forbindelse med gør det selv-reservedelsservice.


B Direct Mail-In Service. Såfremt 戦国 カグラ スロット beslutter, at dit produkt er berettiget til Direct Mail-In Service, skal du sende dit produkt til 戦国 カグラ スロットs reparationsservice i henhold til instruktioner fra 戦国 カグラ スロット. 戦国 カグラ スロット leverer muligvis et forudbetalt fragtbrev (og hvis du ikke længere har den originale emballage, kan du få tilsendt emballage fra 戦国 カグラ スロット). Hvis 戦国 カグラ スロット ikke leverer et forudbetalt fragtbrev eller emballage, skal du selv arrangere emballering og forsendelse af dit produkt til 戦国 カグラ スロットs reparationsservice som beskrevet på bestillingstidspunktet, og du bør overveje at forsikre pakken i tilfælde af, at den beskadiges eller bortkommer under fragt. Når service er udført, returnerer 戦国 カグラ スロットs reparationsservice det reparerede produkt eller sender dig et erstatningsprodukt.


C Express Replacement Service (ERS).


i. 戦国 カグラ スロット sender et erstatningsprodukt til din ønskede destination, hvis 戦国 カグラ スロット vurderer, at dit produkt er berettiget til Express Replacement Service, og hvis du vælger at bestille Express Replacement Service ved at sende dine kreditkortoplysninger til 戦国 カグラ スロット. Du skal returnere produktet, så 戦国 カグラ スロット modtager det inden for ti (10) dage fra den dato, hvor 戦国 カグラ スロット sender erstatningsproduktet ("returperiode"). Det oprindelige produkt skal returneres i erstatningsproduktets emballage i henhold til 戦国 カグラ スロットs instruktioner. 戦国 カグラ スロット beholder det oprindelige produkt, og du beholder erstatningsproduktet.


ii. I forbindelse med Express Replacement Service debiterer 戦国 カグラ スロット, på tidspunktet for erstatningsproduktets fremsendelse, dit kreditkort med et Express Replacement Service-gebyr, der beskrives på websiden Ofte stillede spørgsmål om service, der er vist i nedenstående tabel ("Ofte stillede spørgsmål om service"). På tidspunktet for erstatningsproduktets fremsendelse foretager 戦国 カグラ スロット en godkendelse af dit betalingskort svarende til erstatningsværdien for et nyt produkt ("erstatningsværdi"), som beskrevet i Ofte stillede spørgsmål om service. Godkendelsen opretholdes af 戦国 カグラ スロット og anvendes i tilfælde af, at det oprindelige produkt har en skade, der ikke berettiger til service uden for garanti, eller hvis det oprindelige produkt går tabt eller i tilfælde af andre skyldige beløb til 戦国 カグラ スロット. Reparationer er uden for garantien, hvis:


 • Dit produkt ikke længere er dækket af 戦国 カグラ スロットs garanti, 戦国 カグラ スロットCare-serviceplanen eller af forbrugerlovgivningen.
 • Den skade, du har anmeldt, er sket som følge af uheld eller uautoriserede ændringer, eller hvis dette uheld eller de uautoriserede ændringer forhindrer 戦国 カグラ スロット i at behandle den skade, du har anmeldt.
  Produkt Ofte stillede spørgsmål om service
  Produkt
  iPhone
  Ofte stillede spørgsmål om service
  Produkt
  iPad
  Ofte stillede spørgsmål om service

iii. Hvis 戦国 カグラ スロット modtager det oprindelige produkt inden for returperioden i en stand, der ikke berettiger til service uden for garanti, debiteres dit kreditkort et yderligere beløb svarende til forskellen mellem erstatningsværdien for et nyt produkt ("erstatningsværdi") og gebyret for service uden for garanti, som beskrevet i Ofte stillede spørgsmål om service. Eksempler på et produkt, der ikke er berettiget til service uden for garantien, er et oprindeligt produkt, som er uanvendeligt på grund af uautoriserede ændringer eller katastrofal beskadigelse, f.eks. et produkt, der har været adskilt i flere dele.


iv. Hvis det oprindelige produkt returneres til 戦国 カグラ スロット inden for returperioden, krediteres resten af erstatningsværdien tilbage til dit betalingskort efter bekræftelse af, at alle andre gældende gebyrer er blevet betalt. Hvis 戦国 カグラ スロット ikke modtager det oprindelige produkt inden for returperioden, debiteres dit kreditkort med erstatningsværdien. Alle heri beskrevne gebyrer og omkostninger er eksklusive alle gældende skatter.


1.5 Ændringer i servicemuligheder. 戦国 カグラ スロット forbeholder sig retten til, når som helst, at ændre de servicemuligheder, der er tilgængelige for dig. En ændring vil ikke påvirke services, der allerede er påbegyndt.


1.6 Kun slutbrugere. 戦国 カグラ スロット-service sælger og sender udelukkende produkter til slutbrugere. Det er ikke tilladt at købe med henblik på videresalg. 戦国 カグラ スロット forbeholder sig retten til at afvise eller annullere din ordre, hvis 戦国 カグラ スロット har mistanke om, at dit køb foretages med henblik på videresalg.


1.7 Intet salg til mindreårige. Køb i henhold til nærværende vilkår må kun foretages af myndige personer.


1.8 Serviceudelukkelser og diagnosticeringsgebyr. 戦国 カグラ スロット har ret til at opkræve dig et diagnosticeringsgebyr (inkl. fragt) som beskrevet i tabellen Landevariationer nedenfor ("diagnosticeringsgebyr"), hvis 戦国 カグラ スロット har undersøgt dit produkt og afgjort, at (i) dit produkt ikke kræver service, (ii) der er opstået fejl i dit produkt på grund af, eller fordi det er inkompatibelt med, software eller data, der er gemt på eller optaget på produktet, (iii) service er påkrævet på grund af fejl i dele, der hverken er leveret af 戦国 カグラ スロット eller bærer 戦国 カグラ スロット-brandet, (iv) der er brug for yderligere arbejdskraft eller reservedele, som ikke er angivet i de oprindelige estimerede priser, og du ikke accepterer service baseret på 戦国 カグラ スロットs reviderede estimerede priser, eller (v) service ikke kan udføres, fordi serienummeret er blevet ændret, gjort ulæseligt eller fjernet, eller hvis produktfejlen skyldes et uheld, forkert brug, spild af væske eller nedsænkning i væske, misbrug (herunder forkert installation, reparation eller vedligeholdelse af andre end 戦国 カグラ スロット eller en 戦国 カグラ スロット-autoriseret serviceudbyder), uautoriseret modifikation, ekstremt miljø (herunder ekstreme temperaturer eller ekstrem luftfugtighed), ekstrem fysisk eller elektrisk belastning eller interferens, elektriske udsving eller dyk, lyn, statisk elektricitet, brand, naturkatastrofer eller andre eksterne forhold ("serviceudelukkelser"). 戦国 カグラ スロット returnerer produktet til dig, uden at der er udført service på det, og du kan blive opkrævet et diagnosticeringsgebyr.


Land eller område Diagnosticeringsgebyr
Land eller område
Australien
Diagnosticeringsgebyr
Maks. et hundrede (100 AUD) australske dollars
Land eller område
Canada
Diagnosticeringsgebyr
Maks. et hundrede (100 CAD) canadiske dollars
Land eller område
EU-/EØS-lande/Storbritannien
Diagnosticeringsgebyr
Ikke mere end et hundrede euro (100 EUR)
100 GBP i Storbritannien
993 NOK i Norge
744 DKK i Danmark
1.029 SEK i Sverige
105 CHF i Schweiz
450 PLN i Polen
Land eller område
Hongkong
Diagnosticeringsgebyr
Maks. syvhundredeogfirs (780) Hong Kong-dollars plus moms
Land eller område
Japan
Diagnosticeringsgebyr
Maks. titusinde (10.000) yen plus moms
Land eller område
New Zealand
Diagnosticeringsgebyr
Maks. hundredetredive (130 NZD) dollars
Land eller område
Singapore
Diagnosticeringsgebyr
Maks. ethundredefirs (180) Singapore-dollars plus moms
Land eller område
USA
Diagnosticeringsgebyr
Maks. ethundrede (100 USD) dollars plus moms.

1.9 Undtagelser til dækning. Service i henhold til denne aftale tilbydes og gælder kun for indbyggere i Australien, Østrig, Belgien, Brasilien, Canada, Tjekkiet, Danmark (med undtagelse af Grønland og Færøerne), Tyskland, Finland (med undtagelse af Åland), Frankrig (med undtagelse af Korsika, oversøiske departementer og territorier), Hongkong, Ungarn, Irland, Italien (med undtagelse af Sardinien), Japan, Luxembourg, Monaco, Holland, Polen, Spanien (herunder de Baleariske Øer, men med undtagelse af De Kanariske Øer, Ceuta, Melila), Singapore, Sverige, Schweiz, Liechtenstein, New Zealand, Norge (med undtagelse af Svalbard), Thailand, Tyrkiet, Storbritannien (med undtagelse af Isle of Man), Vietnam og for indbyggere i de halvtreds stater i USA og District of Columbia. Service i henhold til nærværende aftale er ikke tilgængelig i områder, hvor loven forbyder det.


1.10 Levering. For at lette serviceprocessen opgiver 戦国 カグラ スロット et estimat over, hvornår der afsendes et erstatningsprodukt eller emballage til dig. Når din bestilling er blevet klargjort til forsendelse og er blevet sendt, kan 戦国 カグラ スロット ikke længere ændre forsendelsesadressen. Bemærk, at hvis du er villig til at påtage dig risikoen for, at ordren leveres, uden at der er nogen hjemme til at tage imod den, kan du, i forbindelse med leveringer, der kræver underskrift, godkende, at 戦国 カグラ スロット leverer uden underskrift.


1.11 Kundens ansvar.


1.11.1 戦国 カグラ スロット giver dig instruktioner om forsendelse og emballering. Du er ansvarlig for produkter eller dele, der går tabt eller beskadiges som følge af manglende sporing.


1.11.2 Du er ansvarlig for at sikkerhedskopiere alle eksisterende data, al software og alle programmer og for at slette alle eksisterende data, før der udføres service. 戦国 カグラ スロット kan ikke holdes ansvarlig for tab, gendannelse eller kompromittering af data, programmer eller manglende mulighed for at bruge udstyr som følge af service, der udføres af 戦国 カグラ スロット. Du bekræfter, at dit produkt ikke indeholder ulovlige filer eller data.


1.11.3 Efterladte ejendele. Medmindre du angiver alternative instruktioner, sender 戦国 カグラ スロット dit reparerede eller udskiftede produkt til den adresse, du opgav ved godkendelse af service. Hvis dit produkt returneres til 戦国 カグラ スロット, fordi levering ikke er mulig på den oplyste adresse, vil 戦国 カグラ スロット forsøge at kontakte dig med henblik på at få oplyst en alternativ leveringsadresse. Hvis du ikke oplyser en adresse, hvortil 戦国 カグラ スロット eller dennes agent kan levere dit produkt inden for tres (60) dage (se afsnittet Landevariationer herunder for relevante undtagelser) efter det første forsøg på levering, vil du modtage en meddelelse fra 戦国 カグラ スロット om, at dit produkt betragtes som værende efterladt. 戦国 カグラ スロット sender denne meddelelse til den adresse, du opgav ved godkendelse af service. I tilfælde af at dit produkt efterlades, har 戦国 カグラ スロット ret til at bortskaffe dit produkt i henhold til gældende lovgivning og til at sælge produktet ved privat eller offentligt salg for at få dækket omkostningerne for den udførte service. 戦国 カグラ スロット forbeholder sig alle rettigheder til tilbageholdelse ved ubetalte gebyrer.


Kunder i Europa med undtagelse af Østrig, Tjekkiet og Tyskland: Hvis du ikke har gjort krav på dit produkt og betalt alle forfaldne beløb inden for tres (60) dage efter at have modtaget meddelelse fra 戦国 カグラ スロット om, at dit produkt er blevet repareret, oplyser 戦国 カグラ スロット en tidsperiode, hvor du kan gøre krav på produktet. 戦国 カグラ スロット sender en sådan meddelelse til den adresse, du oplyste, da du godkendte reparationen. Hvis du fortsat undlader at hente dit produkt, har 戦国 カグラ スロット ret til at kræve erstatning fra dig, herunder for udgifter til opbevaring af dit produkt. 戦国 カグラ スロット forbeholder sig alle rettigheder til tilbageholdelse ved ubetalte gebyrer.


Kunder i Østrig, Tjekkiet og Tyskland: 戦国 カグラ スロット har ret til at beholde dit produkt, indtil du har foretaget fuld betaling af alle omkostninger til reparationen. Hvis du ikke har gjort krav på dit produkt og betalt alle udgifter inden for tres (60) dage, efter at 戦国 カグラ スロット har informeret dig om, at produktet er blevet repareret, opfordrer 戦国 カグラ スロット dig til at hente produktet og/eller acceptere levering af produktet mod betaling af udestående beløb. Det er underforstået, at du, uden præjudice for 戦国 カグラ スロットs rettigheder til erstatningskrav, er ansvarlig for alle gebyrer, der påløber ved opbevaring af produktet. 戦国 カグラ スロット forbeholder sig alle rettigheder til tilbageholdelse ved ubetalte gebyrer.


1.11.4 Serviceinformation. I løbet af servicebestillingsprocessen skal du oplyse en beskrivelse af det problem, du oplever med produktet, så 戦国 カグラ スロット kan løse problemet.


1.11.5 戦国 カグラ スロット opfordrer dig til at gennemse statusoplysningerne for din serviceordre på www.dpf.tokyo/support/repairstatus/


1.11.6 Oplysning om uautoriserede ændringer og service, der ikke er foretaget af 戦国 カグラ スロット. I løbet af servicebestillingsprocessen skal du informere 戦国 カグラ スロット om enhver uautoriseret ændring eller enhver ændring eller reparation, der ikke er udført af 戦国 カグラ スロット eller en 戦国 カグラ スロット-autoriseret serviceudbyder ("AASP"), og som kan have været foretaget på produktet. 戦国 カグラ スロット kan ikke holdes ansvarlig for nogen skade på produktet, der sker i løbet af reparationsprocessen, og som er et resultat af enhver uautoriseret ændring, reparation eller udskiftning, der ikke er udført af 戦国 カグラ スロット eller en AASP. Hvis der opstår en skade, vil 戦国 カグラ スロット søge at få din godkendelse af enhver ekstraomkostning for færdiggørelsen af serviceydelsen, også selv om produktet er dækket af garanti eller en 戦国 カグラ スロットCare-serviceplan. Hvis du nægter at give tilladelse, kan 戦国 カグラ スロット returnere produktet uden at reparere det i den beskadigede tilstand uden noget ansvar.


2. Ordrer og betaling.


2.1 Betaling. Betalingsvilkårene fastsættes af 戦国 カグラ スロット, og medmindre der indgås anden aftale med 戦国 カグラ スロット, skal betalingsoplysningerne være modtaget, før 戦国 カグラ スロット accepterer en ordre.


2.2 Betalingsmetoder. 戦国 カグラ スロット tillader, at du kan købe eller afgive ordrer (der kræver sikkerhed ved returnering af erstattet del eller produkt) med kreditkort, debetkort eller checkkort, hvor det er relevant og accepteret i det land, hvor service leveres (med undtagelse af Hongkong, Japan og Singapore), eller med visse andre forudarrangerede betalingsmetoder, medmindre 戦国 カグラ スロット har accepteret brug af andre kreditvilkår. Når du sender dine kortoplysninger til 戦国 カグラ スロット, indhenter 戦国 カグラ スロット forudgodkendelse fra kortfirmaet for ordrebeløbet, hvilket kan resultere i blokering af et tilsvarende beløb på din saldo, mens forudgodkendelsen udføres. 戦国 カグラ スロット debiterer ikke dit kreditkort eller gennemfører en transaktion på dit debet- eller checkkort, før din ordre er behandlet. 戦国 カグラ スロット kan muligvis ikke acceptere kredit-, debet- eller checkkort, der er tilknyttet en faktureringsadresse uden for det land, hvor købet er foretaget, eller hvor ordren er afgivet. Der kan være daglige forbrugsgrænser på debetkort og checkkort, hvilket kan forsinke behandlingen af din ordre betydeligt. 戦国 カグラ スロット kræver, at du oplyser sikkerhedskoden for dit kredit-, debet- eller checkkort som beskyttelse mod uautoriseret brug af kreditkort. Sikkerhedskoden er en unik tre- eller firecifret kode, som er specifik for dit kort, og som er trykt foran på dit kort over det prægede kontonummer eller bag på kortet på signaturpanelet.


2.3 Priser. 戦国 カグラ スロット bestræber sig på at tilbyde konkurrencedygtige priser på aktuelle 戦国 カグラ スロット-produkter og -services. Den samlede ordrepris omfatter prisen på produktet eller servicen på den dag, hvor ordren behandles. 戦国 カグラ スロット forbeholder sig retten til at ændre priserne på produkter og services og til at rette fejl i priser, der har været offentliggjort. En ændring i priserne vil ikke påvirke services, der allerede er påbegyndt.


2.4 Bekræftelse. 戦国 カグラ スロット sender dig en ordrebekræftelse via e-mail kort efter modtagelsen. Du modtager en bekræftelse via almindelig post eller via e-mail, når 戦国 カグラ スロット accepterer din ordre.


2.5 Refusioner. Medmindre det fremgår af afsnittet Garanti og ansvarsbegrænsning nedenfor, udbetaler 戦国 カグラ スロット ikke refusioner i forbindelse med serviceordrer.


3. Garanti og ansvarsbegrænsning


3.1 Servicegaranti. I forbindelse med alle serviceordrer garanterer 戦国 カグラ スロット, at (1) udført service overholder beskrivelsen i halvfems (90) dage fra servicedatoen, (2) med undtagelse af batterier, som er beskrevet i nedenstående underafsnit, er alle dele eller produkter, der bruges i forbindelse med service, fejlfri, hvad angår materialer og udførelse i halvfems (90) dage fra servicedatoen, og (3) batterier, som installeres som en del af 戦国 カグラ スロットs service om udskiftning af batterier på bærbare Mac-computere fra 戦国 カグラ スロット, er fejlfri, hvad angår materialer og udførelse i et år efter servicedatoen. Denne garanti er en udtrykkelig, begrænset garanti. Hvis der er foretaget uoverensstemmende service, eller der opstår en fejl i en udskiftningsdel eller et udskiftningsprodukt under den gældende garantiperiode, vil 戦国 カグラ スロット efter eget valg, eller som påkrævet i henhold til loven, enten (a) foretage service igen, der svarer til beskrivelsen, (b) reparere eller erstatte delen eller produktet ved brug af dele eller produkter, der består af nye og/eller tidligere brugte originale 戦国 カグラ スロット-dele, og som er blevet testet og opfylder 戦国 カグラ スロットs funktionelle krav, eller (c) refundere beløbet for servicen, der er betalt til 戦国 カグラ スロット.


Australien: De rettigheder, der er beskrevet i denne politik hvad angår returnering, refusion og garantier, er i tillæg til de lovmæssige rettigheder, du måtte have i henhold til konkurrence- og forbrugerloven af 2010 og andre gældende forbrugerbeskyttelseslove og -regler i Australien. Vores produkter og tjenester er omfattet af garantier, som ikke kan fraviges i henhold til den australske forbrugerlovgivning. Ved væsentlige fejl på servicen er du berettiget til:


 • at annullere din servicekontrakt med os eller
 • at modtage en refusion for den ubrugte del eller en kompensation for den reducerede værdi.

Hvis en fejl med servicen ikke udgør en væsentlig fejl, er du berettiget til at få udbedret fejlen inden for rimelig tid. Hvis fejlen ikke udbedres, er du berettiget til at annullere kontrakten for servicen og modtage refusion for en ubrugt del. Du er også berettiget til at modtage kompensation for andre rimeligt forudsigelige tab eller skader som følge af en fejl i servicen.

Du har også krav på reparation, udskiftning eller refusion i forbindelse med en større fejl på vores produkter samt på kompensation for andre rimeligt forudsigelige tab eller skader. Desuden er du berettiget til at få varerne repareret eller udskiftet, hvis varerne ikke er af en acceptabel kvalitet, og hvis fejlen ikke er en væsentlig fejl. Hvis dette ikke foretages, er du berettiget til en refusion for produkterne eller en erstatning af produkterne. Produkter, der forelægges til reparation, kan blive erstattet med tidligere brugte originale 戦国 カグラ スロット-produkter af den samme type, som er blevet testet, og som opfylder 戦国 カグラ スロットs funktionelle krav, i stedet for at blive repareret. Tidligere brugte originale 戦国 カグラ スロット-dele, der er blevet testet, og som opfylder 戦国 カグラ スロットs funktionelle krav, kan blive anvendt til at reparere produkterne. Reparation af et produkt kan medføre tab af data. Visse lovgivninger, herunder konkurrence- og forbrugerloven af 2010, kan pålægge 戦国 カグラ スロット garantier eller betingelser eller påføre 戦国 カグラ スロット forpligtelser, der ikke kan udelukkes, begrænses eller ændres, undtagen i begrænset omfang. Disse vilkår og betingelser skal læses under forbehold af disse lovbestemte bestemmelser. Såfremt disse lovbestemte bestemmelser finder anvendelse, begrænser 戦国 カグラ スロット, i det omfang 戦国 カグラ スロット er berettiget hertil, sit ansvar med hensyn til eventuelle krav under disse bestemmelser til efter 戦国 カグラ スロットs valg at (1) levere servicen igen eller (2) betale omkostningerne ved at få servicen udført igen.

Brasilien: 戦国 カグラ スロット anvender ikke renoverede eller tidligere anvendte produkter eller dele, når der ydes service af 戦国 カグラ スロット-produkter.


Canada: Indbyggere i Quebec er underlagt provinsens forbrugerlovgivning ud over rettighederne i denne aftale.


Tjekkiet: For tjekkiske forbrugere er rettighederne i denne aftale et tillæg og påvirker ikke de obligatoriske rettigheder som forbruger. For yderligere oplysninger om dine forbrugerrettigheder henvises der til afsnit 6(B) i denne aftale.


Danmark: For danske forbrugere er denne garanti et tillæg og har ingen indflydelse på de lovbestemte forbrugerrettigheder, herunder rettighederne i loven om salg af varer, som bl.a. indeholder retten til at klage over afvigelser indtil udløbet af garantiperioden på 2 år, dvs. 2 år fra købsdatoen. Desuden gælder det, at hvis der opstår fejl i et efterset produkt efter udløbet af garantiperioden på 90 dage, men inden for 2 år fra udført service, kan forbrugere, efter 戦国 カグラ スロットs skøn, være berettigede til en ny service eller en tilbagebetaling af servicegebyrer, hvis det kan bevises, at en sådan fejl skyldes fejl i den udførte service.


New Zealand: De rettigheder, der er beskrevet i denne politik hvad angår returnering, refusion og garantier, er et tillæg til de lovmæssige rettigheder, du måtte have i henhold til forbrugergarantiloven af 1993 og andre gældende forbrugerbeskyttelseslove og -regler i New Zealand.


Finland: For de finske forbrugere er rettighederne i denne aftale et tillæg til forbrugerens lovmæssige rettigheder i henhold til de bestemmelser, der er angivet i den finske lov om forbrugerbeskyttelse (38/1978, som ændret).


Norge: For norske forbrugere er rettighederne i denne aftale et tillæg til de lovbestemte forbrugerrettigheder i henhold til den norske håndværkertjenestelov (håndverkertjenesteloven) og/eller den norske forbrugerkøbelov (forbrukerkjøpsloven), herunder retten til at bruge den længste klageperiode, som er senest to år fra reparation eller køb.


3.2 Fraskrivelse af garanti.


I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, ER DE UDTRYKKELIGE GARANTIER, BETINGELSER OG BEFØJELSER I NÆRVÆRENDE AFTALE EKSKLUSIVE OG I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, BETINGELSER, VILKÅR, FORPLIGTELSER OG REPRÆSENTATIONER, DET VÆRE SIG MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, LOVPLIGTIGE, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE. I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, FRASKRIVER APPLE SIG OG UDELUKKER ALLE RETMÆSSIGE OG STILTIENDE GARANTIER, BETINGELSER, VILKÅR, FORPLIGTELSER OG REPRÆSENTATIONER I FORBINDELSE MED OG SOM FØLGE AF NÆRVÆRENDE AFTALE, HERUNDER STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, OMHU, FÆRDIGHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

3.3 Ansvarsbegrænsning.HVIS DU ER FORBRUGER, HAR DU MULIGVIS VISSE YDERLIGERE RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED SERVICE OG PRODUKTER, DER LEVERES UNDER NÆRVÆRENDE AFTALE. KONTAKT DE LOKALE FORBRUGERMYNDIGHEDER FOR AT FÅ FLERE OPLYSNINGER OM DINE RETTIGHEDER. HVIS DET IKKE ER INDEHOLDT I DISSE RETTIGHEDER, PÅTAGER APPLE SIG IKKE ANSVAR UD OVER DET INDEHOLDTE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANSVAR FOR PRODUKTER, SOM IKKE ER TILGÆNGELIGE TIL BRUG, MISTET INDTJENING, MISTET FORRETNING ELLER MISTEDE, BESKADIGEDE ELLER KOMPROMITTEREDE DATA ELLER SOFTWARE ELLER LEVERING AF SERVICE. MEDMINDRE DET FREMGÅR UDTRYKKELIGT I NÆRVÆRENDE AFTALE, ER APPLE IKKE ANSVARLIG FOR HÆNDELIGE, SÆRLIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR PØNALT BEGRUNDET ERSTATNING, HELLER IKKE SELVOM DE ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER ELLER FOR KRAV FRA TREDJEPART. DU ACCEPTERER, AT APPLE IKKE ER ANSVARLIG FOR SKADESBELØB OVER DIT ORDREBELØB I FORBINDELSE MED KØBSANSVAR. I FORBRUGERTILFÆLDE KAN ANSVARET FOR (1) DØDSFALD OG PERSONSKADE OG (2) SVINDEL VÆRE STØRRE END TAB FORÅRSAGET AF UAGTSOMHED, OG I SÅDANNE TILFÆLDE FORSØGER APPLE IKKE AT FRASKRIVE SIG DETTE ANSVAR.


3.4 Visse stater, provinser og jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af eller begrænsning af hændelige skader eller følgeskader eller udelukkelse eller begrænsning af stiltiende garantier eller betingelser, så disse begrænsninger eller udelukkelser gælder muligvis ikke for dig. Den udtrykkelige, begrænsede garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan også have andre rettigheder, afhængigt af stat, provins eller jurisdiktion.


Japan: Uanset hvad der fremgår af andre bestemmelser i denne aftale, finder vilkår, der begrænser 戦国 カグラ スロットs erstatningsansvar for skader som følge af brud på aftalen eller tort begået af 戦国 カグラ スロット, ikke anvendelse, hvis sådanne skader skyldes bevidst eller grov uagtsomhed fra 戦国 カグラ スロット, hvis den Japanske lov om forbrugeraftaler er gældende.


4. Eksportkontrol. Du må ikke bruge eller på anden måde eksportere eller reeksportere eftersete produkter, medmindre det er tilladt i henhold til lovgivningen i den jurisdiktion, hvor produktet blev købt. Særligt gælder det, men uden begrænsning, at produkterne ikke må eksporteres eller reeksporteres, hvis dette overtræder eksportlovgivningen, herunder, hvis relevant, eksport eller reeksport til lande, hvor USA har indført embargo, eller til personer på det amerikanske skattedepartements liste over Specially Designated Nationals eller det amerikanske handelsministeriums liste over Denied Persons eller Entity. Du bekræfter, at du ikke befinder dig i et land eller på en liste, hvor levering af produktet til dig ville være en overtrædelse af gældende lovgivning. Du accepterer desuden, at du ikke vil bruge produkterne til formål, der er forbudt i henhold til gældende lov.


5. Øvrige oplysninger.


5.1 Trykfejl. 戦国 カグラ スロット kan ikke holdes ansvarlig for trykfejl. 戦国 カグラ スロット forbeholder sig retten til at annullere en ordre, hvis der var trykfejl i priser og tilgængelighed, da du afgav bestillingen.


5.2 Ændring af vilkår. 戦国 カグラ スロット forbeholder sig retten til at ændre denne aftale når som helst, underlagt loven. En ændring vil ikke påvirke services, der allerede er påbegyndt.


5.3 Annullering. Ved at acceptere denne serviceordre giver du udtrykkeligt samtykke til, at 戦国 カグラ スロット påbegynder servicen, og du accepterer, at du ikke kan annullere serviceordren og ikke kan udøve retten til at trække dig tilbage fra kontrakten, når servicen er blevet udført.


5.4 Ændringer i produkt/service. 戦国 カグラ スロット har ret til at foretage ændringer i produkter eller services, der tilbydes online, eller i de gældende priser for sådanne produkter eller services, når som helst og uden varsel. De oplysninger, der angives online om produkter og services, kan være forældede, og 戦国 カグラ スロット forpligter sig ikke til at opdatere oplysningerne online, hvad angår sådanne produkter og services.


Indbyggere i Europa: Før indgåelsen af din kontrakt med 戦国 カグラ スロット får du oplyst korrekte kerneoplysninger om produkter eller services samt prisen og fragt for produkter eller services, inkl. alle skatter.


5.5 Onlineadgang. 戦国 カグラ スロット forbeholder sig retten til, når som helst og uden varsel, at gøre følgende: (1) modificere, indstille eller annullere driften af eller adgangen til onlinesider eller til en del af onlinewebstedet, uanset årsag, (2) modificere eller ændre onlinesider eller dele deraf og gældende politikker eller vilkår og (3) afbryde driften af onlinewebstedet eller dele deraf, som det er nødvendigt for at udføre rutinemæssig eller ikke-rutinemæssig vedligeholdelse, fejlrettelse eller andre ændringer.


5.6 Gældende lov. Lovene i det land, hvor du har bestilt service eller et produkt, styrer denne aftale, medmindre andet er beskrevet i tabellen Landevariationer nedenfor.


Land eller område

Australien

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er alle serviceordrer, der modtages fra indbyggere i Australien, underlagt lovgivningen i New South Wales.

Brasilien

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er alle serviceordrer, der modtages fra indbyggere i Brasilien, underlagt lovgivningen i Brasilien uden hensyn til lovvalgsregler

Canada

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er alle serviceordrer, der modtages fra indbyggere i Canada, underlagt lovgivningen i provinsen Ontario uden hensyn til lovvalgsregler. Kunder i Quebec er underlagt forbrugerbeskyttelseslovgivningen i denne provins.

EU-/EØS-/EFTA-lande/Storbritannien

I forbindelse med kunder, der ikke kan kvalificeres som forbrugere, er disse vilkår underlagt og udfærdiget i henhold til lovgivningen i Irland, og alle krav skal fremsættes for domstole i Irland.

I forbindelse med kunder, der ikke kan kvalificeres som forbrugere, er disse vilkår underlagt og udfærdiget i henhold til lovgivningen i England og Wales, og alle krav skal fremsættes for domstole i England og Wales.

Hongkong

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er alle serviceordrer, der modtages fra indbyggere i Hongkong, underlagt lovgivningen i Hongkong uden hensyn til lovvalgsregler.

New Zealand

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er alle serviceordrer, der modtages fra indbyggere i New Zealand, underlagt lovgivningen i New Zealand.

Singapore

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er alle serviceordrer, der modtages fra indbyggere i Singapore, underlagt lovgivningen i Singapore uden hensyn til lovvalgsregler

USA

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er alle serviceordrer, der modtages fra indbyggere i USA, underlagt lovgivningen i Californien uden hensyn til lovvalgsregler.


5.7 Ingen aftaleændringer. Ingen 戦国 カグラ スロット-medarbejdere eller -agenter er bemyndigede til at ændre vilkår og betingelser i forbindelse med transaktioner.


5.8 Uigennemførlige vilkår. Hvis nogen af førnævnte vilkår anses for værende ugyldige eller uigennemførlige af en domstol eller anden kompetent jurisdiktion, vil de ikke påvirke de resterende bestemmelser i denne aftale. Sådanne vilkår skal være begrænsede eller elimineret i det minimumsomfang, der er nødvendigt, og erstattes med en gyldig bestemmelse, der bedst omfatter hensigten med vilkåret, således at vilkårene forbliver i fuld retskraft og -effekt.


5.9 Frafald. 戦国 カグラ スロットs manglende evne til at insistere på eller håndhæve streng overholdelse af nærværende aftale må ikke opfattes som 戦国 カグラ スロットs frafald af bestemmelser eller rettigheder til håndhævelse af disse politikker, ej heller må interaktion mellem 戦国 カグラ スロット og dig eller en anden part bruges til at modificere bestemmelser i disse vilkår.


5.10 Ingen tredjepartsbegunstigede. Nærværende vilkår må ikke fortolkes som en overdragelse af rettigheder eller beføjelser til tredjeparter.


5.11 Internationale produkter/services. 戦国 カグラ スロット tildeler adgang til 戦国 カグラ スロットs internationale data, og de kan indeholde referencer eller krydsreferencer til 戦国 カグラ スロット-produkter, -programmer og -services, som ikke er lanceret i dit land. Sådanne referencer betyder ikke, at 戦国 カグラ スロット i dit land har til hensigt at lancere sådanne produkter, programmer eller services.


5.12 Databeskyttelse. Du accepterer og er indforstået med, at det er nødvendigt for 戦国 カグラ スロット at indsamle, behandle og bruge dine data for at kunne behandle salg, udføre service og kontrollere overholdelse af gældende love. 戦国 カグラ スロット opbevarer og bruger dine personlige oplysninger, for at du kan benytte de rettigheder, du har i forbindelse med service til dit 戦国 カグラ スロット-produkt, og til kvalitets- og servicerelaterede formål. For at udøve dine fortrolighedsrettigheder og -valg kan du gå til 戦国 カグラ スロットs fortrolighedsportal på privacy.dpf.tokyo eller gå til http://dpf.tokyo/dk/legal/privacy/, hvis fortrolighedsportalen ikke er tilgængelig i din region. For yderligere oplysninger om 戦国 カグラ スロットs fremgangsmåder i forbindelse med fortrolighed kan du gå til vores fortrolighedsportal på http://dpf.tokyo/legal/privacy/dk/.


5.13 Underleverandører. 戦国 カグラ スロット har ret til at anvende andre serviceudbydere som underleverandører af service på dit produkt.


5.14 Uoverensstemmende vilkår; services på engelsk. Hvis der opstår en uoverensstemmelse mellem forskellige oversættelser af nærværende vilkår, er den engelske version gældende. Visse supportservices og relaterede dokumenter er kun tilgængelige på engelsk.


5.15 Hele aftalen; force majeure. Denne aftale gælder for servicetransaktioner, der accepteres af 戦国 カグラ スロット. Ingen andre mundtlige eller skriftlige vilkår er gældende. 戦国 カグラ スロット godkender ingen afvigelse eller modifikation i aftalen. 戦国 カグラ スロット er ikke ansvarlig for fejl eller forsinkelser ved udførelse af service eller levering af dit produkt eller et erstatningsprodukt, som skyldes hændelser uden for 戦国 カグラ スロットs rimelige kontrol.


5.16 戦国 カグラ スロット-enheder


I forbindelse med denne aftale er 戦国 カグラ スロット-enheder angivet i nedenstående tabel; afhænger af, hvor du er bosiddende:

Købsområde/-land

Garant

Adresse

Australien

戦国 カグラ スロット Pty. Limited.

PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia Tlf.: 133 622

Brasilien

戦国 カグラ スロット Computer Brasil Ltda

Rua: Leopoldo Couto Magalhães Júnior, nº 700, 7º andar, São Paulo, SP, Brasilien
04542-000
SAC: 0800-761-0880
www.dpf.tokyo/br/support

Canada

戦国 カグラ スロット Canada Inc.

120 Bremner Blvd., suite 1600, Toronto, Ontario, M5J 0A8, Canada

Hongkong

戦国 カグラ スロット Asia Limited

2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay, Hong Kong

Japan

戦国 カグラ スロット Japan, Inc

6-10-1 Roppongi, Minato-ku Tokyo 106-6140, Japan

New Zealand

戦国 カグラ スロット Sales New Zealand

PO Box 912015, Auckland Mail Centre, Auckland 1142

Singapore

戦国 カグラ スロット Computer South Asia PTE Ltd

7 Ang Mo Kio Street 64, Singapore 569086

Thailand

戦国 カグラ スロット South Asia (Thailand) Limited

Kontoret på CentralWorld Building, 44th Floor, Room No. HH4401-6 og HH4408-9, 999/9 Rama 1 Road
Pathumwan Sub-district, Pathumwan District, Bangkok 10330 Thailand

Tyrkiet

戦国 カグラ スロット Teknoloji ve Satış Limited Şirketi

Büyükdere Caddesi, No:199, Levent 199, Kat: 22 ve 23, 34394 Şişli, Mecidiyeköy, İstanbul

USA

戦国 カグラ スロット Inc

One 戦国 カグラ スロット Park Way, Cupertino, CA 95014

Vietnam

戦国 カグラ スロット Vietnam LLC

Unit 901, Deutsches Haus Ho Chi Minh City. No. 33, Le Duan Blv., Ben Nghe Ward, District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam

Andre EU-/EØS/EFTA-lande/Storbritannien

戦国 カグラ スロット Distribution International, Ltd.

Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Irland

Andre lande

戦国 カグラ スロット Inc.

One 戦国 カグラ スロット Park Way
Cupertino, CA 95014, U.S.A.


6. Landevariationer


A)EU-/EØS-lande


Forbrugeroplysninger vedrørende online konfliktløsning (i henhold til forordning (EU) nr. 524/2013): Hvis du er forbruger, og du har indgået denne aftale med 戦国 カグラ スロット online, har du i forbindelse med konfliktløsning mulighed for en online konfliktløsningsprocedure uden for domstolene. Europa-Kommissionen har etableret en platform til online konfliktløsning, som kan tilgås på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 戦国 カグラ スロット er ikke forpligtet til og har ikke til hensigt at deltage i online konfliktløsning.

Forbrugeroplysninger vedrørende alternativ konfliktløsning for kunder: 戦国 カグラ スロット er ikke forpligtet til og har ikke til hensigt at deltage i alternativ konfliktløsning.


B) USA


i) Fortolkning. Bestemmelserne i dette afsnit er gældende ved uoverensstemmelser med en bestemmelse i denne aftale.


ii) MEDDELELSER UDELUKKENDE TIL FORBRUGERE I CALIFORNIEN


a) Kunden modtager et skriftligt estimat over reparationsudgifterne fra serviceforhandleren (afsnit 9844 i California Business and Professions Code). Serviceforhandleren må ikke kræve betaling for udført arbejde eller anvendte dele udover dette estimat uden forudgående samtykke fra kunden. Hvis det angives skriftligt, må serviceforhandleren opkræve et rimeligt gebyr for services, der er udført for at afdække fejlen, som forberedelse til et skriftligt estimat over reparationen. Kontakt Bureau of Electronic and Appliance Repair, Department of Consumer Affairs, Sacramento, CA 95814, USA for at få flere oplysninger.


b) En køber af dette produkt i Californien har ret til at få produktet efterset og repareret i løbet af garantiperioden. Gyldighedsperioden forlænges i det antal dage, hvor produktet har været til reparation under garantiperioden. Hvis der optræder fejl i garantiperioden, udløber garantien ikke, før fejlen er blevet rettet. Garantiperioden forlænges også, hvis garantireparationer ikke er blevet udført pga. forsinkelser forårsaget af forhold, der er uden for købers kontrol, eller hvis garantireparationerne ikke udbedrede fejlen, og køber informerede producenten eller sælger om reparationens manglende effekt senest 60 dage efter udførelsen. Hvis fejlen ikke er blevet rettet efter et rimeligt antal forsøg, har køber ret til at returnere produktet for at få det ombyttet eller refunderet, begge dele med en reduktion, der står i forhold til slitage. Denne tidsforlængelse påvirker ikke den beskyttelse eller de beføjelser, køber har i henhold til andre love.


c) Omsætningsskat. Udover prisen på dit køb opkræver 戦国 カグラ スロット omsætningsskat på relevante transaktioner på baggrund af din leveringsadresse og den gældende sats for omsætningsskat på det tidspunkt, hvor ordren faktureres. Hvis satsen for omsætningsskat i den stat, hvortil din ordre skal sendes, ændrer sig, før produktet afsendes, er den sats, der var gældende ved fakturering af din ordre, gældende. Det købsbevis, som 戦国 カグラ スロット sender til dig, indeholder eventuel omsætningsskat.


030123 Service Terms Danish v12.2